Collegium – college – kolegium. Kolegium i wspólnota akademicka w tradycji europejskiej i amerykańskiej

Dostępność: Nakład wyczerpany
Cena: 45,00 zł 45.00
ilość egz

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Mark O'Connor, Piotr Wilczek

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa

Wydanie: Warszawa 2010

Oprawa: twarda

Liczba stron: 288

W tomie zamieszczone są materiały z konferencji, która odbyła się w dniach 26–29 maja 2009 roku w Warszawie i została zorganizowana wspólnie przez Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz Arts and Sciences Honors Program w Boston College – od lat jednego z głównych partnerów Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie projektowania koncepcji Kolegium Artes Liberales, polsko-amerykańskiego eksperymentu dotyczącego „liberal education”. Zaproszeni wykładowcy z uniwersytetów europejskich i amerykańskich omówili na konferencji najważniejsze problemy dotyczące funkcjonowania idei akademii, kolegium i wspólnoty akademickiej w Europie i Ameryce Północnej od średniowiecza do czasów najnowszych. O swoich doświadczeniach związanych z edukacją w kolegiach uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach opowiadali ich wybitni absolwenci.

 

Piotr Wilczek
Uniwersytet WarszawskiCollegium – College – Kolegium

Wprowadzenie do lektury


W tomie przedstawianym właśnie czytelnikom zamieszczone są materiały z konferencji KOLEGIUM I WSPÓLNOTA AKADEMICKA W TRADYCJI EUROPEJSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ, która odbyła się w dniach 26–29 maja 2009 roku w Warszawie i została zorganizowana wspólnie przez Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez Arts and Sciences Honors Program w Boston College – program honorowy działający w znakomitym uniwersytecie amerykańskim, od lat znajdującym się w czołówkach rankingów tzw. national universities. Boston College jest od kilku lat jednym z kilku głównych partnerów Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie projektowania koncepcji Kolegium Artes Liberales, polsko-amerykańskiego eksperymentu dotyczącego tzw. „liberal education”.

Zaproszeni wykładowcy z uniwersytetów europejskich i amerykańskich omówili na konferencji najważniejsze problemy dotyczące funkcjonowania idei akademii, kolegium i wspólnoty akademickiej w Europie i Ameryce Północnej od średniowiecza do czasów najnowszych. O swoich doświadczeniach związanych z edukacją w kolegiach uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach opowiadali ich wybitni absolwenci.

Konferencja stanowiła formę integracji studentów polskich i studentów zagranicznych; z Boston College przyjechało dwoje studentów, którzy wzięli udział w debacie przygotowanej przez naszych studentów z Kolegium Artes Liberales pod kierunkiem dr Grażyny Czetwertyńskiej i dra Andrzeja Tymowskiego. Wyrazem entuzjazmu naszych studentów dla tej konferencji, była ulotka, którą sami przygotowali i wysłali innym studentom, a której fragment chciałbym przytoczyć:

Ta konferencja to jednak nie tylko wydarzenie prestiżowe. To również próba odpowiedzi na pytanie o możliwość edukacji liberalnej w profesjonalizującym się świecie. Tematy wystąpień dotyczą nie tylko historii i idei college’u, ale też konkretnych problemów i możliwości, które otwierają się przed kadrą i studentami. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji i gorąco zapraszamy do przybycia i dyskusji. Jesteśmy przekonani, że polskie doświadczenie Kolegium Artes Liberales – w którego tle odbywa się konferencja – może stanowić istotny głos w debacie edukacyjnej całego świata. Nie zmarnujmy okazji do rozmowy i wymiany doświadczeń, jaka otwiera się przed polskim uniwersytetem dzięki anonsowanej konferencji.

Konferencja odbywała się pod patronatem przez pana Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych RP. Planowaliśmy, że Pan Minister również wygłosi na konferencji wykład o swoich doświadczeniach studenta kolegium oksfordzkiego, ale nie pozwoliły mu na to inne ważne obowiązki. Uznał jednak, przyznając nam swój patronat, że konferencja ma do wypełnienia ważną misję jako element współpracy rozumianej szerzej niż tylko jako międzynarodowa konferencja naukowa.

Obok gości z USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Ukrainy i Białorusi w konferencji brali udział nasi partnerzy z Rosji – wykładowcy z Południowego Uniwersytetu Federalnego w Rostowie nad Donem w Rosji, którzy założyli tam międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne oraz rosyjscy uczestnicy Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Wschodniej. W ten sposób nasze czterodniowe spotkanie stało się ważnym forum międzynarodowej (polsko-amerykańsko-australijsko-brytyjsko--holendersko-ukraińsko-rosyjskiej) wymiany myśli na temat edukacji humanistycznej – interdyscyplinarnej i liberalnej.

Jednocześnie konferencja była związana z inauguracją działalności Kolegium Artes Liberales – nowej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, w której najlepsi studenci mogą uczęszczać na kursy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, prowadzone na najwyższym poziomie i składające się na unikatowy kierunek studiów artes liberales.

Kolegium Artes Liberales to szczególne miejsce i szczególna instytucja na naszym uniwersytecie. Wyrosło ono z kilkunastoletnich doświadczeń Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH). Powstało w wyniku umowy podpisanej przez trzech założycieli – Uniwersytet Warszawski, polską Fundację „Instytut Artes Liberales” oraz amerykańską fundację Christian A. Johnson Endeavour Foundation. Inicjatorem, pomysłodawcą i współtwórcą Kolegium Artes Liberales, podobnie jak kilkanaście lat wcześniej Kolegium MISH, był Profesor Jerzy Axer, długoletni dyrektor, a obecnie przewodniczący Rady Kolegium MISH.

Studia w Kolegium Artes Liberales mają charakter interdyscyplinarny i składają się z modułów obejmujących nauki humanistyczne, społeczne, ekonomiczno-prawne, a także – w mniejszym zakresie – przyrodnicze. Do wyboru w każdym semestrze jest kilkanaście kursów prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów z danej dziedziny. Celem zajęć jest nie tylko przekazanie studentom pewnej wiedzy z zakresu różnych dyscyplin akademickich, ale też umiejętności, które będą mogli wykorzystywać w samej nauce, jak i poza nią. Chodzi tu szczególnie o zdolność wnikliwej, krytycznej lektury tekstu, wypowiedzi w dyskusji i prezentacji referatu, a także umiejętności pisania krótkich i dłuższych tekstów o charakterze eseju, recenzji i artykułu. Studia te przeznaczone są dla ludzi dociekliwych, wszechstronnych, już dobrze wykształconych, którzy zamierzają pogłębiać swoją wiedzę nie tylko na tradycyjnych kierunkach uniwersyteckich takich jak filologia, prawo, psychologia, socjologia czy filozofia, ale pragną oprócz tego studiować nauki humanistyczne czy społeczne w sposób interdyscyplinarny.

Inspiracją do utworzenia Kolegium i kierunku studiów artes liberales było core curriculum – przygotowawczy, interdyscyplinarny program studiów uniwersyteckich, który jest oferowany w najlepszych uniwersytetach amerykańskich. Core curriculum w amerykańskich koledżach to program akademicki kształcący w oparciu o to, co w tamtym kręgu nazywa się „great books” i chodzi tu nie tylko o arcydzieła literatury pięknej, ale o wszystkie wielkie dzieła myśli ludzkiej – od starożytności do współczesności. Program core curriculum prowadzony od wielu lat w koledżu na Uniwersytecie Chicagowskim stanowił inspirację dla twórców programu naszego Kolegium Artes Liberales.

Program Kolegium Artes Liberales choć inspirowany ideami edukacyjnymi amerykańskich koledżów jest jednak programem polskim, dostosowanym do polskiego modelu edukacji akademickiej. Mógł on jednak powstać tylko w środowisku tak wyjątkowym jak Kolegium MISH UW, do którego przychodzą studenci pragnący traktować uniwersytet jako miejsce ciągłych poszukiwań i wyborów i studiować jak najwięcej, wciąż poszerzając swoje horyzonty intelektualne. Z myślą o nich i innych najambitniejszych studentach powstał kierunek artes liberales, który łączy idee amerykańskiego core curriculum z ideami tzw. programów honorowych, oferując możliwość ciągłego poszerzania horyzontów poprzez studiowanie najważniejszych dzieł kultury i myśli ludzkiej.

Robert Hutchins, wielki amerykański organizator życia naukowego i uniwersyteckiego, który jako prezydent Uniwersytetu Chicagowskiego wprowadził tam program „Great Books”, podobny w wielu aspektach do programu naszego Kolegium, napisał w swej książce Edukacja dla wolności: „Aby być wolnym, człowiek musi rozumieć tradycję, w której żyje. [Studiowanie] arcydzieła powoduje, że w sposób jasny rozumiemy naszą tradycję. Edukacja, której istotą są sztuki wyzwolone [czyli artes liberales] rozumiane dzięki arcydziełom oraz arcydzieła rozumiane dzięki sztukom wyzwolonym pozwolą nam pojąć tradycję, w której żyjemy”. Mimo tradycyjnej nazwy nawiązującej do średniowiecznych „sztuk/nauk wyzwolonych”, ale przede wszystkim do amerykańskich „liberal arts”, artes liberales to kierunek współczesny i nowoczesny, a kursy w Kolegium dotyczą najważniejszych spraw aktualnie ważnych dla wykształconego człowieka. Studia w Kolegium Artes Liberales to nie tylko studiowanie dawnych i współczesnych arcydzieł literatury, filozofii, ekonomii czy malarstwa, ale refleksja nad tym, co te dzieła wnoszą ważnego do naszego rozumienia świata, społeczeństwa i kultury.
Jak głosi misja naszego Kolegium, ma być ono „odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stanął nasz Uniwersytet, a zarazem powrotem do źródeł instytucji uniwersytetu, pojmowanego jako wspólnota nauczających i nauczanych”. Mam nadzieję, że lektura materiałów z naszej konferencji pozwoli czytelnikom lepiej zrozumieć historyczne korzenie i współczesne ideały „edukacji liberalnej” bliskie uczestnikom tego wyjątkowego spotkania.

Prof. dr hab. Piotr Wilczek jest kierownikiem Kolegium Artes Liberales i zastępcą dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
 
 
 

In Search of a Common, Collegial Language


The purpose of our conference held in Warsaw in May of 2009 was to open a discussion on the vitality of the liberal arts tradition and its role in the context of a modern university, in Europe and in the United States as well. The conference’s principal organizer and its moving force was Professor Piotr Wilczek, one of those rare scholars who really can bring together colleagues from all parts of Europe and the States. It was (most happily, it remains) my good fortune to collaborate with Wilczek. Our May meeting was timed to coincide with the official inauguration of Kolegium Artes Libe-rales, an independent college that Professor Wilczek oversees within Warsaw University devoted to the proposition that liberal arts are critically indispensable in academia, and must therefore be nurtured, incubated within protected enclaves if need be.

The Warsaw collegium was then the latest achievement of the Artes Liberales movement, an attempt to revivify liberal education since the fall of communism that is now after two decades quite a far-flung endeavor, encompassing much of Eastern Europe. In our conference’s opening address given by the scholarly force of nature that has propelled the movement, Professor Jerzy Axer characterized the circumstances of Artes Liberales to the conference in a manner we American historians have come to consider as classically Eastern European. What we are doing, Axer said, is ‘konieczne i beznadziejne zarazem’, at once necessary and hopeless.
When you read the version of his talk prepared for this publication it should be kept in mind how his virtuosic Polish phrasing resounded to all the assembled with a more than simply Eastern European accent. For those in his audience who arrived accustomed to accentuating American-style thinking on the subject, there’s been a spate of influential books and articles in the last few years making a similar argument. It’s not simply that we share the same status of existing on the margins. As Professor Louis Menand of Harvard pointed out recently at a symposium organized by Boston College’s Institute for the Liberal Arts, the number of American university undergraduates who now choose a four year liberal arts education rather than early professional training is down to three percent of the aggregate. What also resonated with the professors who had come to Warsaw from Brown, Rice and Wisconsin universities along with us from Boston College was Professor Axer’s lament over the wypędzanie Sokratesa – the casting out of Socrates – from our top research universities, and with Socrates, the search for wisdom as well as knowledge. From Kronman’s Education’s End to MacIntyre’s The End of Education, with, say, Donoghue’s Last Professor in-between, the need case has become just as downright apocalyptic in tone. Our best American educational institutions by all of the quantifiable criteria, even by much of what we value that can’t be measured, have come under criticism from their own faculty as having abandoned searching for what most matters, a common understanding of what it means to live a just and humane life. In a New York Times op-ed piece the President of Harvard, Drew Gilpin Faust, asked rhetorically, “Has the market model become the fundamental and defining identity of higher education?” The role of the university, she responded, is to serve society not simply as a motor for the market, but as “critic and conscience”. And as we know, within the university it has been the function of the liberal arts to train the critic and inform the conscience.

What we heard in Warsaw over the course of a week’s worth of response to whether universities have become too captive to the immediate and worldly purposes they serve was an emphatic yes, and, to borrow a phrase from Conrad, all of Europe, too, went into its making, from academics representing universities in Rostov, Kiev, and Minsk, for example, to Oxford, the Sorbonne and the University of Amsterdam. But the fact that we were gathered to celebrate the founding of a new initiative in liberal education, and that similar initiatives were sprouting up across Eastern Europe made indisputable the absolute necessity of sharing what we have each learned from Artes Liberales, and so has motivated our collective effort to produce this publication. At the end of the conference diplomas were conferred upon a contingent of young Eastern European scholars in the making, and several of them said to me that they had found the sessions inspirational. One even said the quality of the presentations and the discussions flowing from them had restored his faith in the humanities. Thanks to the major grant the University of Warsaw’s Artes Liberales Institute received last spring from the European Union to establish an international doctoral program in the liberal arts, Professors Axer and Wilczek, and all the faculty of the Collegium, are not only restoring faith in the humanities they are now formulating new models for training scholars that reach across both disciplines and distances. What is necessary isn’t necessarily hopeless any more.
 
Mark O’Connor
Boston College

 

MOŻNA PŁACIĆ POPRZEZ      LUB    

 

 

Piotr Wilczek
Uniwersytet WarszawskiCollegium – College – Kolegium

Wprowadzenie do lektury

W tomie przedstawianym właśnie czytelnikom zamieszczone są materiały z konferencji KOLEGIUM I WSPÓLNOTA AKADEMICKA W TRADYCJI
EUROPEJSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ, która odbyła się w dniach 26–29 maja 2009 roku w Warszawie i została zorganizowana wspólnie przez Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez Arts and Sciences Honors Program w Boston College – program honorowy działający w znakomitym uniwersytecie amerykańskim, od lat znajdującym się w czołówkach rankingów tzw. national universities. Boston College jest od kilku lat jednym z kilku głównych partnerów Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie projektowania koncepcji Kolegium Artes Liberales, polsko-amerykańskiego eksperymentu dotyczącego tzw. „liberal education”.
Zaproszeni wykładowcy z uniwersytetów europejskich i amerykańskich omówili na konferencji najważniejsze problemy dotyczące funkcjonowania idei akademii, kolegium i wspólnoty akademickiej w Europie i Ameryce Północnej od średniowiecza do czasów najnowszych. O swoich doświadczeniach związanych z edukacją w kolegiach uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach opowiadali ich wybitni absolwenci.
Konferencja stanowiła formę integracji studentów polskich i studentów zagranicznych; z Boston College przyjechało dwoje studentów, którzy wzięli udział w debacie przygotowanej przez naszych studentów z Kolegium Artes Liberales pod kierunkiem dr Grażyny Czetwertyńskiej i dra Andrzeja Tymowskiego. Wyrazem entuzjazmu naszych studentów dla tej konferencji, była ulotka, którą sami przygotowali i wysłali innym studentom, a której fragment chciałbym przytoczyć:
Ta konferencja to jednak nie tylko wydarzenie prestiżowe. To również próba odpowiedzi na pytanie o możliwość edukacji liberalnej w profesjonalizującym się świecie. Tematy wystąpień dotyczą nie tylko historii i idei college’u, ale też konkretnych problemów i możliwości, które otwierają się przed kadrą i studentami. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji i gorąco zapraszamy do przybycia i dyskusji. Jesteśmy przekonani, że polskie doświadczenie Kolegium Artes Liberales – w którego tle odbywa się konferencja – może stanowić istotny głos w debacie edukacyjnej całego świata. Nie zmarnujmy okazji do rozmowy i wymiany doświadczeń, jaka otwiera się przed polskim uniwersytetem dzięki anonsowanej konferencji.
Konferencja odbywała się pod patronatem przez pana Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych RP. Planowaliśmy, że Pan Minister również wygłosi na konferencji wykład o swoich doświadczeniach studenta kolegium oksfordzkiego, ale nie pozwoliły mu na to inne ważne obowiązki. Uznał jednak, przyznając nam swój patronat, że konferencja ma do wypełnienia ważną misję jako element współpracy rozumianej szerzej niż tylko jako międzynarodowa konferencja naukowa.
Obok gości z USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Ukrainy i Białorusi w konferencji brali udział nasi partnerzy z Rosji – wykładowcy z Południowego Uniwersytetu Federalnego w Rostowie nad Donem w Rosji, którzy założyli tam międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne oraz rosyjscy uczestnicy Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Wschodniej. W ten sposób nasze czterodniowe spotkanie stało się ważnym forum międzynarodowej (polsko-amerykańsko-australijsko-brytyjsko--holendersko-ukraińsko-rosyjskiej) wymiany myśli na temat edukacji humanistycznej – interdyscyplinarnej i liberalnej.
Jednocześnie konferencja była związana z inauguracją działalności Kolegium Artes Liberales – nowej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, w której najlepsi studenci mogą uczęszczać na kursy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, prowadzone na najwyższym poziomie i składające się na unikatowy kierunek studiów artes liberales.
Kolegium Artes Liberales to szczególne miejsce i szczególna instytucja na naszym uniwersytecie. Wyrosło ono z kilkunastoletnich doświadczeń Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH). Powstało w wyniku umowy podpisanej przez trzech założycieli – Uniwersytet Warszawski, polską Fundację „Instytut Artes Liberales” oraz amerykańską fundację Christian A. Johnson Endeavour Foundation. Inicjatorem, pomysłodawcą i współtwórcą Kolegium Artes Liberales, podobnie jak kilkanaście lat wcześniej Kolegium MISH, był Profesor Jerzy Axer, długoletni dyrektor, a obecnie przewodniczący Rady Kolegium MISH.
Studia w Kolegium Artes Liberales mają charakter interdyscyplinarny i składają się z modułów obejmujących nauki humanistyczne, społeczne, ekonomiczno-prawne, a także – w mniejszym zakresie – przyrodnicze. Do wyboru w każdym semestrze jest kilkanaście kursów prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów z danej dziedziny. Celem zajęć jest nie tylko przekazanie studentom pewnej wiedzy z zakresu różnych dyscyplin akademickich, ale też umiejętności, które będą mogli wykorzystywać w samej nauce, jak i poza nią. Chodzi tu szczególnie o zdolność wnikliwej, krytycznej lektury tekstu, wypowiedzi w dyskusji i prezentacji referatu, a także umiejętności pisania krótkich i dłuższych tekstów o charakterze eseju, recenzji i artykułu. Studia te przeznaczone są dla ludzi dociekliwych, wszechstronnych, już dobrze wykształconych, którzy zamierzają pogłębiać swoją wiedzę nie tylko na tradycyjnych kierunkach uniwersyteckich takich jak filologia, prawo, psychologia, socjologia czy filozofia, ale pragną oprócz tego studiować nauki humanistyczne czy społeczne w sposób interdyscyplinarny.
Inspiracją do utworzenia Kolegium i kierunku studiów artes liberales było core curriculum – przygotowawczy, interdyscyplinarny program studiów uniwersyteckich, który jest oferowany w najlepszych uniwersytetach amerykańskich. Core curriculum w amerykańskich koledżach to program akademicki kształcący w oparciu o to, co w tamtym kręgu nazywa się „great books” i chodzi tu nie tylko o arcydzieła literatury pięknej, ale o wszystkie wielkie dzieła myśli ludzkiej – od starożytności do współczesności. Program core curriculum prowadzony od wielu lat w koledżu na Uniwersytecie Chicagowskim stanowił inspirację dla twórców programu naszego Kolegium Artes Liberales.
Program Kolegium Artes Liberales choć inspirowany ideami edukacyjnymi amerykańskich koledżów jest jednak programem polskim, dostosowanym do polskiego modelu edukacji akademickiej. Mógł on jednak powstać tylko w środowisku tak wyjątkowym jak Kolegium MISH UW, do którego przychodzą studenci pragnący traktować uniwersytet jako miejsce ciągłych poszukiwań i wyborów i studiować jak najwięcej, wciąż poszerzając swoje horyzonty intelektualne. Z myślą o nich i innych najambitniejszych studentach powstał kierunek artes liberales, który łączy idee amerykańskiego core curriculum z ideami tzw. programów honorowych, oferując możliwość ciągłego poszerzania horyzontów poprzez studiowanie najważniejszych dzieł kultury i myśli ludzkiej.
Robert Hutchins, wielki amerykański organizator życia naukowego i uniwersyteckiego, który jako prezydent Uniwersytetu Chicagowskiego wprowadził tam program „Great Books”, podobny w wielu aspektach do programu naszego Kolegium, napisał w swej książce Edukacja dla wolności: „Aby być wolnym, człowiek musi rozumieć tradycję, w której żyje. [Studiowanie] arcydzieła powoduje, że w sposób jasny rozumiemy naszą tradycję. Edukacja, której istotą są sztuki wyzwolone [czyli artes liberales] rozumiane dzięki arcydziełom oraz arcydzieła rozumiane dzięki sztukom wyzwolonym pozwolą nam pojąć tradycję, w której żyjemy”. Mimo tradycyjnej nazwy nawiązującej do średniowiecznych „sztuk/nauk wyzwolonych”, ale przede wszystkim do amerykańskich „liberal arts”, artes liberales to kierunek współczesny i nowoczesny, a kursy w Kolegium dotyczą najważniejszych spraw aktualnie ważnych dla wykształconego człowieka. Studia w Kolegium Artes Liberales to nie tylko studiowanie dawnych i współczesnych arcydzieł literatury, filozofii, ekonomii czy malarstwa, ale refleksja nad tym, co te dzieła wnoszą ważnego do naszego rozumienia świata, społeczeństwa i kultury.
Jak głosi misja naszego Kolegium, ma być ono „odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stanął nasz Uniwersytet, a zarazem powrotem do źródeł instytucji uniwersytetu, pojmowanego jako wspólnota nauczających i nauczanych”. Mam nadzieję, że lektura materiałów z naszej konferencji pozwoli czytelnikom lepiej zrozumieć historyczne korzenie i współczesne ideały „edukacji liberalnej” bliskie uczestnikom tego wyjątkowego spotkania.
Prof. dr hab. Piotr Wilczek jest kierownikiem Kolegium Artes Liberales i zastępcą dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Pliki do pobrania:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl